شیلنگ تراز و روش استفاده از آن

شیلنگ تراز و روش استفاده از آن

شیلنگ تراز و روش استفاده از آن

شیلنگ تراز و روش استفاده از آن

 

 

شیلنگ تراز برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی هستند استفاده می گردد. در این روش از قانون ظروف بهم پیوسته استفاده مى شود(قانون توریچِلى).

هر طرف شیلنگ را یک نفر بایستی نگه دارد. سپس یک نفر در محلی که مبنا است قرار می گیرد و نفر دوم در جایی که کد ارتفاعی نیاز دارد. نفر اول شیلنگ را طوری می گیرد که سطح آب آن برابر با کد مربوطه باشد و نفر دوم آنقدر سر شیلنگ خود را بالا و پائین می برد تا سطح آب در دو سر شیلنگ ثابت شوند و سطح آب در طرف مبنا با خط تراز یکسان گردد. بنابراین سطخ آب سر دوم شیلنگ کد ارتفاعی همتراز با سر اول را می دهد.

✅ در استفاده از شیلنگ تراز توجه به این نکات بسیار مهم است که:

۱⃣ قطر داخلی شیلنگ تراز نباید از حد معینی در حدود ۷ میلیمتر بیشتر باشد.

۲⃣ قبل از استفاده از شیلنگ تراز حتما باید کنترل شود که در آن هیچگونه حباب هوای محبوسی باقیمانده باشد.

۳⃣ قبل از شروع بکار با کنار هم قراردادن دو سر شیلنگ تراز از همسطح قرار گرفتن سطح آب در هر دو سمت آن مطمئن شوید.

۴⃣ از تکانهای شدید و جابجایی های ناگهانی شیلنگ اجتناب ورزید.

۵⃣ حتی المکان از شیلنگ تراز شفاف تر استفاده کنید.

۶⃣ از استفاده از شیلنگ تراز در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی یا پرباد بپرهیزید.

۷⃣ در صورت امکان از مایع آب رنگی جهت قرائت صحیحتر استفاده کنید.

طول زیاد از حد شیلنگ تراز علاوه بر اینکه دست و پا گیر شده و باعث زیاد شدن احتمال پیچ خوردگی آن میشود با افزایش نیروی چسبندگی بین مایع و جداره شیلنگ میتواند باعث ایجاد تداخل در دقت کار شود.

ایراد این روش این است که فقط مى توان در مواردى که نقاط به هم نزدیک باشند آن را به کار برد. به همین دلیل کاربردش در نقشه بردارى کم است ولى در کارهاى ساختمانى مورد استفاده قرار مى گیرد. طول حداکثر ۱۵ متر مناسب است.

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *