شیب عرضی جاده – محاسبه شیب جاده – حداکثر شیب عرضی راه – دور یا بربلندی چیست؟

شیب عرضی جاده - محاسبه شیب جاده - حداکثر شیب عرضی راه - دور یا بربلندی چیست؟

 

 

شیب عرضی جاده - محاسبه شیب جاده - حداکثر شیب عرضی راه - دور یا بربلندی چیست؟

 

شیب عرضی جاده – محاسبه شیب جاده – حداکثر شیب عرضی راه – دور یا بربلندی چیست؟

 

دور یا بربلندی چیست؟

به شیب عرضی جاده یا راه آهن در قوس را دور یا بربلندی می گویند

علت ایجاد دور چیست

به دلیل ایجاد نیروی گریز از مرکز در هنگام عبور وسیله نقلیه در قوس در صورتیکه نیروی اصطحکاک بین چرخ و جاده کمتر از نیروی گریز از مرکز باشد وسیله نقلیه به خارج از قوس پرت خواهد شد
برای ایجاد نیروی اصطحکاک کافی در قوس دور یا بربلندی در نظر میگیرند
میزان نیروی گریز از مرکز بسته به سرعت V ، شعاع قوس R , وزن ماشین P ,شتاب ثقل g دارد.
Fc=P*V*V/R*g
Fc=نیروی گریز از مرکز بر حسب kg
R =شعاع برحسب m
g=شتاب ثقل برحسب m/s*s
P=وزن برحسب kg
V=سرعت برحسب m/s

مقدار بربلندی با در نظر گرفتن نیروی اصطحکاک برای مقابله با نیروی گریز از مرکز
e=(V*V)/(127*R ) – f
e=مقدار دور برحسب m
V=سرعت طرح برحسب کیلومتر در ساعت
R =شعاع بر حسب متر
f=نیروی اصطحکاک جانبی چرخ با سطح
جاده
مقدار نیروی اصطحکاک در سرعت طرح
۸۰ f=0.14
۹۰ f=0.13
۱۰۰ f=0.12
۱۱۰ f=0.11
۱۲۰ f=0.09

مقدار بربلندی باید تا حدی باشد که علاوه بر اینکه وسیله نقلیه به خارج پرت نشود
روی سطح جاده در مواقع یخبندان نیز سر نخورد
این مقدار بسته به چند عامل دارد که مهمترین آن شرایط جوی است

محدودیتهای دور

حداکثر بربلندی در مناطق گرمسیر ۱۲ درصد است
و در شرایط یخبندان کمتر از ۸درصد است

مثلا در روسیه بیش از ۴ درصد مجاز نیست
بنابراین همواره در مناطق یخبندان ضریب اصطحکاک یا مساوی نیروی گریز از مرکز است و یا کمتر .

 

شیب عرضی جاده

دور یا بربلندی چیست

شیب عرضی راه

حداکثر شیب عرضی راه

محاسبه شیب جاده

محاسبه شیب راه

دور در راهسازی

حداکثر شیب طولی راه اصلی

عمران

نظر خودتان را در مورد مطلب ( شیب عرضی جاده – محاسبه شیب جاده – حداکثر شیب عرضی راه – دور یا بربلندی چیست؟ ) برای ما و دیگر دوستان ارسال کنید .loading...

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *